صنعت ذوب فلزات

صنعت استراتژیک ذوب فلزات یکی از مهم‌ترین و البته تاثیرگذار‌ترین صنایع در هر کشوری برای رشد و توسعه صنعتی و اقتصادی است.ایران نیز به صورت سیستماتیک در تلاش جهت افزایش  کیفیت و کمیت تولیدات فراورده های فولاد و اهن است.
ایران ملک یکتا پرستی بوده و خداوند ، جمیع برکات خود را بر این سرزمین افاضه فرموده است.
مزیت های ایران در تولید  مصنوعت فولاد  و چدن به سبب وجود نیروهای متخصص و انرژی  بی همتا بوده و فقط اندکی همت و برنامه ریزی راهبردی با اعمال نظر متخصصان ایرانی و خارجی این حوزه لازم است.
تولید مصنوعات فولادی با  مفاهیم ذوب و کوره ممزوج است.  در حین فرایند ذوب و ریخته مقادیر متنابهی غبار و دود تولید میشود که پالایش ان در حوزه تخصص این شرکت است.

دانلود مرتبط فولاد و ذوب فلزات

 فرم سفارش

     دانلود فرم تخصصی اکسل