صنعت فولاد

صنعت استراتژیک فولاد یکی از مهم‌ترین و البته تاثیرگذار‌ترین صنایع در هر کشوری برای رشد و توسعه صنعتی و اقتصادی است.ایران نیز به صورت سیستماتیک در تلاش جهت افزایش تولید فراورده های فولاد و اهن است.

ایران ملک یکتا پرستی بوده و خداوند ، جمیع برکات خود را بر این سرزمین افاضه فرموده است.

مزیت های ایران در تولید فولاد بی همتا بوده و فقط اندکی همت و برنامه ریزی راهبردی با اعمال نظر متخصصان ایرانی و خارجی این حوزه لازم است.

پیشنهاد راهبردی هوا صنعت  : به جای صادرات انرژی و خام فروشی  نهاده های تولید فولاد ، دولت ایران با حذف موانع  به کشور های عمده تولید فولاد همانند : چین ، کره و اتحادیه اروپا پیشنهاد  تاسیس واحد های تولید فولاد در ایران را بدهد.

دانلود مرتبط فولاد و ذوب فلزات

 فرم سفارش

     دانلود فرم تخصصی اکسل