صنعت فلزات رنگین

 • گالری تصاویر
 • اهمیت و نقش بی بدیل فلزات رنگین در توسعه صنعت و  محصولات دانش بنیان کاملا واضح و مبرهن بوده لیکن باید تاکید کرد ،
  جهان بطور اجتناب ناپذیر نیازمند کاهش مصرف منابع تجدید ناپذیر و کاهش تولید پسماند می باشد، این نیاز از طریق توسعه فن آوری بازیافت انجام می شود.
  فن اوری های بازیافت ، به طول معمول از فرایند ذوب سود میجوید که علاوه بر مصرف مقادیر متنابهی انرژی حجم زیادی دود و الاینده های هوا نیز تولید میکند.
  بخش قابل توجهی از انرژی مصرفی قابل بازیافت بوده که اثرات زیست محیطی و اقتصادی چشمگیر در پی دارد.
  جمع اوری الاینده ای این صنعت نیز  علاوه بر مزیت رعایت موازین قانونی ، از نظر اقتصادی قابل تامل است.
  برای مثال در صنعت بازیافت روی غبار جمع اوری شده در واقع اکسید روی با کیفت بالا است که در صنایع متعدد کار بر دارد.

   

  دانلود مرتبط فلزات رنگین

   فرم سفارش

       دانلود فرم تخصصی اکسل