قطعات فن

فن قلب تپنده و رکن اساسی سیستم های صنعتی است. نقش بی بدیل فن  در تامین هوای صنعتی با کار بری های متفاوت نظیر (هوای احتراق،انتقال مواد، تهویه و ..... ) واضح است .
کار کرد خط تولید در اکثر مواقع منوط به کار کرد مناسب ، فن ها است.

به سبب انکه  قطعات فن در طول دوره کاری خود میلیونها مرتبه، بارگذاری  میشوند. ضمن پایش مداوم و دوره ای پارامترهای اساسی فن، ضرورت دارد قطعات یدکی فن ها در کارخانه موجود باشد.

بیشترین قطعاتی که در حین کار خراب میشوند، اجزا دینامیک سیستم به علت بارگذاری مداوم میباشد.

با توجه به توان مهندسی و تجربیات گذشته خدمات ساخت و یا تامین اجزا یدکی زیر با  توجه به متریال در خواستی با ابعاد و وزن نامحدود قا بل ارایه است :

1.    باز سازی روتور با ابعاد و وزن نامحدود
2.    ساخت روتور وفق نمونه یا نقشه
3.    ساخت شفت نمونه یا نقشه
4.    ساخت کوپلینگ
5.    ساخت هاب روتور ، ریخته گری و اهنگری
6.    هارد فیسینگ روتور.

 

دانلود مرتبط قطعات فن

 فرم سفارش

     دانلود فرم تخصصی اکسل