غبار گیر الومینیوم

در دهه های اخیر بخش وسیعی از آلیاژهای آلومینیوم کارپذیر دنیا از قراضه یا ضایعات آلومینیوم تأمین می شود که این قراضه و ضایعات ناشی از پس ماندهای صنعتی و قطعات اسقاطی است که قبلاً استفاده شده است. دلیل این مسئله ایجاد ارزش افزوده در شبکۀ تولید است. بهر حال جایگزین کردن حتی بخش کوچکی از آلومینیوم اولیه در آلیاژهای کارپذیر بوسیلۀ قراضه های بی ارزش (که معمولاً این قراضه ها دارای ناخالصی های مختلف غیرفلزی می باشند) بدون اینکه این ناخالصی ها تأثیری در کیفیت آلیاژ بگذارد، از نقطه نظر متالورژی بسیار با ارزش است.
سیستم پالایش هوا در صنعت بازیافت فلزات رنگین از تجهیزات ضروری فرایند تولید بوده و دارای بخش های :  بازیافت انرژی ، کانال، خنک کن گاز، سیکلون ، فن و غبار گیر است.
شرکت مهندسی هوا صنعت البرز تجربه ارایه خدمات تخصصی به  صنعت آلومینیوم  را  در کارنامه داشته و خدمات زیر را ارایه مینماید:

طراحی و محاسبه
طراحی و ارایه نقشه ها ی ساخت
ساخت سیستم غبار گیر و اجزا ان
رفع عیوب مریوط به طراحی
ارتقا و افزایش ظرفیت
نصب سیستم

دانلود مرتبط فلزات رنگین

 فرم سفارش

     دانلود فرم تخصصی اکسل