فن سانتریفیوژ

فن گریز از مرکز در گروه توربو ماشین های شعاعی  قرار داد. ارکان  طراحی فن، تامین دبی و فشاری است که میبایست توسط ماشین با بهترین راندمان تبدیل انرژی تامین شود.
در اين ماشین با توجه به کاربرد سه نوع مختلف پره مورد استفاده قرارمي‏گيرد :


A -پره‏هاي مستقيم شعاعي (Straight)
B -پره‏هاي به جلو خم شده (Forward)
C -پره‏هاي به عقب خم شده (Backward)

در طراحی فن  از دانش اساسی مهندسی مکانیک به خصوص دینامیک و دینامیک شاره های قابل تراکم استفاده میشود.

طراحی فن به لحاز پیچیدگی های ان در واقع یک کار مهندسی تمام عیار بوده و تمام حوزه های مهندسی مکانیک درگیر ان است.
طراحی از دینامیک شاره ها  اغاز شده و با روابط دینامک ، نیرو ها و تنش ها وارده بر اجزا مورد بررسی قرار میگیرد، انگاه  نوبت به سیستم انتقال قدرت و بیرینگ و سیستم روان کاری ان میرسد که هر یک بحری بی کران از مسایل را به همراه دارد.
در انتها نیز  سیستم طراحی  شده از منظر ارتعاشات و مود های ان مورد تحلیل قرار میگیرد.


این ماشین در بسیاری از صنایع مورد استفاده قرار میگیرد و برخی از کاربرد های بسیار متنوع ان شامل:
تهویه صنعتی
پالایش هوا
تامین هوای احتراق
انتقال مواد
هوادهی
خنک کاری
تامین فشار


فن گریز از مرکز در دامنه دبی ، فشار و توان  به ترتیب ، 000.000 .2 مترمکعب بر ساعت ، 12.000 پاسکال  و 2 مگا وات قابل طراحی و ساخت است.
طراحی کلیه فن ها ، به صورت سفارشی  و بر اساس  متریال و شرایط اعلامی با توجه به تجربیات موفق گذشته با دانش مهندسی مکانیک و  انالیز ارتعاشات و تنش ها با روش های پیشرفته  ( CFD&FEM)  طراحی میشود.

دانلود مرتبط فن

 فرم سفارش

     دانلود فرم تخصصی اکسل