فن دما بالا

فن ها ، در نقش یک سیرکولاتور گاز داغ در کوره های  عملیات حرارتی ، هموژن ،ایجینگ، انیل و... وظیفه مهمی بر عهده دارند.
در این شرایط فن باید در دماهای بسیار بالا کار کرد دایم داشته باشد ، لذا در معرض اثرات مخرب خزش و تنش های حرارتی قرار دارد ، لذا حذف تنش های پس ماند ناشی از جوشکاری و ورق کاری در قطعات بسیار مهم و ضروری است.

طراحی روتور ،شفت ،خنک کن ، بیرینگ ها، سیل و.... با توجه به تنش های حرارتی و .... ترکیبی از دانش مکانیک ، متالوژی و تجربه است.
هوا صنعت البرز تجربیات بسیاری در این زمینه داشته و توان ساخت فن برای ظرفیت مفروض تا دمای 1.000 درجه سلسیوس را دارا میباشد.
طراحی کلیه فن ها ، به صورت سفارشی  و بر اساس  متریال و شرایط اعلامی با توجه به تجربیات موفق گذشته با دانش مهندسی مکانیک و  انالیز روتوردینامیک و تنش ها با روش های  ( CFD&FEM)  انجام میشود.


سه گروه از فن ها در این مورد کار برد دارد :


1.    پلاگ فن (در واقع یک هواکش گریز از مرکز بدون حلزون است)
2.    فن گریز از مرکز  با ارایش معمول( با هوزینگ)
3.    فن محوری( با قابلت ریورس شدن جریان)
 

دانلود مرتبط فن

 فرم سفارش

     دانلود فرم تخصصی اکسل