بیرینگ فن

بیرینگ ها اجزا اصلی یک توربو ماشین بوده و کار کرد مطمعن ماشین منوط به قابلیت اطمینان و دقت طراحی ان است.

تجربه ثابت کرده در بسیاری از موارد به علل مختلف، برینگ فن ها از ابتدا مناسب شرایط کار نبوده است. لذا سبب توفقف های متعدد و اعمال هزینه های زیاد ( ناشی از توفقف خارج از برنامه و تعویض زود هنگام برینگ ها ) میشود.
این محصول دارای پمپ سیرکولاتور درونی بود و لذا روغن دایم در گردش بوده و  ضمن روانکاری بیرینگ ها  با  تماس با بخش های خنک پوسته دمای ان کاهش یافته ،سبب روانکاری بهتر بیرینگ ها میشود .


در مواقعی که دمای هوای ورودی به هوزینگ  و یا سرعت دوران روتور بالا باشد . امکان نصب سیستم خنک کن خارجی نیز ممکن و ضروری است.


 شرکت مهندسی هوا صنعت البرز در زمینه طراحی و ساخت برینگ فن تجربیات موفق و موثری دارد .  این دانش  منجر به توسعه و ساخت پوسته  یاتاقان یک پارچه برای موارد خاص شده و  مزایای این پوسته  یاتاقان به شرح زیر است:

1-    طراحی ترکیب بیرینگ ها برای تحمل نیروهای محوری و شعاعی مورد نظر.
2-    ایجاد هم محوری در برینگها.
3-    اعمال روان کار روغن .
4-    افزایش عمر کاری برینگها.
5-    تحمل دمای بالا( برای که  دمای هوزینگ فن بالا تر از 150 درجه سلسیوس است)
6-    برای مواردی که دور فن بالا است.
7-    برای مواردی که کار کرد مطمعن یک ضرورت است.
8-    برای شرایط کاری سخت.
9-    بدون نیاز به سرویس.