باز یافت انرژی

در بسیاری از صنایع انرژی بر که از کوره های ذوب ¬ صنعتی استفاده می کنند مقدار زیادی از حرارت تولید شده از طریق دودکش به هدر می رود. گاهی در این سیستم ها دمای دودکش به بیش از C400 می رسد که می توان مقدار زیادی از این حرارت را توسط ریکوپراتور  بازیافت نمود و ازاین حرارت جهت سیستم های گرمایشی، تولید آب گرم صنعتی، پیش گرم کردن هوای احتراق وبالا بردن راندمان سیستم و... استفاده کرد. لازم به ذکراست هزینه های اولیه این سیستم از طریق کاهش مصرف سوخت در مدت زمان کوتاهی مستهلک میشود.


مزایا :
      •        امکان استفاده از حرارت بازیافت شده در هر نقطه که مورد نیاز باشد.
      •        افزایش بهره وری در تولید و ایجاد ارزش افزوده.
      •        کاهش تولید گازهای آلاینده.
      •        کاهش مصرف انرژی

دانلود مرتبط فلزات رنگین

 فرم سفارش

     دانلود فرم تخصصی اکسل