شنبه, 20 شهریور 1395 ساعت 08:29

قطعات یدکی

قطعات یدکی فن و بگ فیلتر های صنعتی با توجه به حساسیت نقش این تجهیزات از ضروریات بوده و به سبب انکه فرایند ساخت قطعات یدکی زمان بر است .

مناسب است قطعات پرمصرف یا حساس در انبار کارخانه موجود باشد.