روتاری ایرلاک

ایرلاک  ، در واقع قاطع و مرز بین دو ناحیه کم فشار و پر فشار میباشد.
ایر لاک به دو گروه اصلی روتاری  و گراویتی ( ثقلی) قابل تقسیم است.

روتاری ایر لاک :
روتاری ایر لاک داری  اسامی مختلفی همچون شیر ستاره ای، شیر پروانه ای، روتاری فیدر میباشد.
این تجهیز برای صنایع مختلف کاربرد های متنوعی در نقش: فیدر حجمی ، انتقال پنوماتیک مواد و تخلیه غبار از غبارگیر ها دارد.


شرکت مهندسی هوا صنعت البرز ،تجربه طراحی و ساخت ایرلاک های صنعتی  بنابر درخواست با انواع ظرفیت و متریال تا فشار یک بار ( 100.000 پاسکال) و دمای کاری 250 درجه سلسیوس  در کارنامه دارد.
محرک روتاری ایر لاک به طور معمول یک موتور الکترو گیرباکس بوده و انتقال قدرت با یکی از مکانیزم های ( مستقیم،کوپلینگ و زنجیر) محقق میشود.

دانلود مرتبط روتاری ایرلاک

 فرم سفارش

     دانلود فرم تخصصی اکسل