بگ فیلتر

هوايي كه تنفس مي‏كنيم مخلوطي از گازهاست كه به طور تقريبي از 21% اكسيژن، 87% ازت و 1% آرگون و مقدار كمي از گازهاي نادر تشكيل شده است. در هواي تنفسي انسان ذرات و گازهاي ديگري هم وجود دارد كه طبعيت، انسان و فرايندهاي صنعتي عامل توليد آن مي‏باشند. غباری که توسط غبارگیر ها از هوا جدا می شود از دید گاه های قوانین زیست محیطی و اثرات اقتصادی بازیافت غبار قابل تامل است . جداكننده‌هاي کیسه ای، به مقياس گسترده‌اي در جمع‌آوري غبار مورد استفاده واقع مي‌شوند. كاربرد آنها در جداسازي ذرات غبار از جريان گازها از دهها سال پيش آغاز شده است.
در حقیقت جداسازی غبار از هوا به عنوان عامل و اساس فلسفه طراحی یک غبارگیر می باشد .
بگ فيلتر عموما برای جداسازی غبارهایی با قطر 0.1 الی 10 میکرون به بالا مورد استفاده واقع می شوند . طراحی  و محاسبه راندمان جداسازی بگ فيلتر برای یک غبار خاص و با تمام ویژگی های فیزیکی آن تعریف می شود .طراحی بگ فيلتر به منظور دست یابی به حداکثر راندمان جداسازی تلفیقی هوشمند از دانش مکانیک و تجربه است .
 
این دستگاه در صنایع مختلف معدنی نظیر کاشی ، چینی، پودرهای میکرونیزه، صنایع سیمان ، فولاد ، غذایی و …کاربرد دارد.


سه روش عمده تمیز شدن ( احیا) کیسه ها عبارتند از:
1- روش جت پالس مناسب برای دامنه وسیعی از دبی و صنایع مختلف.  مکانیزم تمیز شدن کیسه ها نیاز مند هوای فشرده است.    Online
2- روش ریورس ایر  ( فشار مثبت یا منفی) مناسب برای دبی  های  بالا و صنایع معدنی و فرو الیاژها.مکانیزم تمیز شدن کیسه ها نیاز مند هوای فشرده نمی باشد.   Offline
3- روش لرزشی( شیکری) مناسب برای دبی  های  کم و متوسط  و صنایع معدنی .مکانیزم تمیز شدن کیسه ها نیاز مند هوای فشرده نمی باشد.  Offline


عمل احیا تا انجا  ادامه پیدا می کند که اختلاف هد کیسه ها به میزان دلخواه برسد و کیسه ها تمیز شود .  میزان افت فشار داخل دستگاه نیز تابعی از سرعت تصفیه جنس پارچه ها است که در محدوده 1000 – 2500 پاسکال می باشد  .

در صورتی که غلظت غبار بیش از حد باشد ، استفاده  از سیکلون  و یا پیش غبار گیر قبل  از بگ فیلتر ضروری  می باشد .


 بگ فيلتر را باتوجه به اين معلومات زير و با استفاده از معادلات مربوط طراحي و محاسبه مي شود:

1.    تو زیع قطر ذرات غبار در واحد جرم.
2.    دبي گاز
3.    چگالي گاز
4.    چگالي غبار
5.    چگال توده‌اي غبار
6.    دماي گاز
7.    مقدار مجاز مقاومت آئروديناميكي ويژه بگ فيلتر (افت فشار)
8.    بازدهي مورد نظربر حسب درصد
9.    مقدار بخار آب موجود در گاز


 

 

دانلود مرتبط بگ فیلتر

 فرم سفارش

     دانلود فرم تخصصی اکسل