غبار گیر های گلاس

صنايع چوب از جمله صنايعي است كه از گستردگي زيادي برخوردار است ، اخرین نواوری در این صنعت تولید ام دی اف هایگلاس با ایجاد پوشش زیبا بر روی تخته های ام دی اف با نوعی پلی کربنات ( پلکسی گلاس) است.
پلکسی گلاس همانند شیشه شفاف بوده و ظاهر شبیه به شیشه دارد اما نسبت به شیشه سبکتر  می باشد.
جهت تولید با کیفیت و اجتناب از بروز اشکال بسیار ضروری و لازم است ، محیط تولید و سطح  ام دی اف پیش از ایجاد لایه رزین پلی کربنات ، عاری از هر گونه غبار و ذرات باشد .
لذا طراحی سیستم مکش و جمع اوری غبار از سطح پانل ام دی اف بسیار بر کیفیت تولید تاثیر میگذارد.


شرکت مهندسی هوا صنعت البرز تجربه طراحی و ساخت غبار گیر برای  صنعت تولید ام دی اف هایگلاس را  در کارنامه داشته و خدمات زیر را ارایه مینماید:
طراحی و محاسبه.
طراحی و ارایه نقشه ها ی ساخت.
ساخت سیستم.
رفع عیوب مریوط به طراحی.
ارتقا و افزایش ظرفیت.
نصب سیستم .