پنج شنبه, 21 -2664 ساعت 11:02

خدمات مهندسی فن

 • گالری تصاویر
 • فن ها در بسیاری از صنایع نقش اساسی در فرایند تولید دارند ، لیکن ملاحظه میشود به علل مختلف همانند ( عدم احاطه مشاور،تامین کننده و یا سازنده ) فن شرایط تعریف شده را ارضا نمیکند ، با ایراد در طراحی مواجه بوده و یا اصولا شرایط از ابتدا نادرست تبین شده است.


  الف- برای فن ها خدمات و رفع عیوب زیر پس از بررسی مدارک فنی، شرایط موجود و نیاز  قابل ارایه است:

  1.    ارتقا ظرفیت
  2.    ارتعاشات
  3.    سایش
  4.    نابلانسی ناشی از تجمع غبار و ذرات
  5.    بیرینگ ها
  6.    سیستم انتقال قدرت
  7.    نصب و راه اندازی

   

  ب- خدمات  طراحی ،نظارت و ارایه نقشه های ساخت فن وفق درخواست ،جهت ارضا شرایط معین .
  پ- خدمات  انالیز ارتعاشات و فرکانس طبیعی روتور .
  د- خدمات  انالیز ارتعاشات و فرکانس طبیعی فونداسیون فن ، بلوئرو تجهیزات دوار.

  دانلود مرتبط مهندسی فن

   فرم سفارش

       دانلود فرم تخصصی اکسل