فن ها در صنایع چوب کاربرد های بسیارگسترده ای همانند : خشک کن ، غبار گیر ،انتقال مواد و تامین هوای احتراق دارند .

البته هر یک طراحی و الزامات مهندسی مختص خویش را دارد ، برای مثال فن خشک کن به عنوان قلب واحد تولید ام دی اف باید در شرایط تعریف شده و در دمای بالا قابلیت کار پیوسته را داشته باشد.


در طراحی فن  از دانش اساسی مهندسی مکانیک به خصوص دینامیک و دینامیک شاره های قابل تراکم استفاده میشود.
در  مواردی که هوای گرم یا داغ وارد فن شود  ، کمک از حوزه ترمودینامیک اجتناب ناپذیر است.
طراحی فن به لحاز پیچیدگی های ان در واقع یک کار مهندسی تمام عیار بوده که تمام حوزه های مهندسی مکانیک را درگیر ان است.
طراحی از  دینامیک شاره ها  اغاز شده و با روابط دینامک ،  نیرو ها و تنش ها وارده بر اجزا مورد بررسی قرار میگیرد، انگاه  نوبت به سیستم انتقال قدرت و بیرینگ و سیستم روان کاری ان میرسد.
در انتها نیز سیستم طراحی  شده از منظر ارتعاشات و مود های ان  که مورد تحلیل قرار میگیرد.


طراحی کلیه فن ها ، به صورت سفارشی  و بر اساس  متریال و شرایط اعلامی با توجه به تجربیات موفق گذشته با دانش مهندسی مکانیک و  انالیز ارتعاشات و تنش ها با روش های  ( CFD&FEM)  طراحی میشود.