گاز کولر ( GAS COLLER)

برجهاي خنك كننده  هوا صنعت البرز براساس آخرين داده ها , و  نتایج تحقیقات علمی در دانش پیشرفته انتقال حرارت طراحي مي شوند .
هر چند با توجه به افزایش هزینه های انرژی ، اتلاف ان در برج خنک کن کاری معقول ومناسب نمیباشد و میبایست سعی شود تا حد امکان از این انرژی استفاده شود.
با توجه به فراگیر شدن بگ فیلتر ( بگ هاوس) به عنوان غبار گیر ،  برج خنک کن  همچنان به عنوان یک  تجهیز اساسی در فرایندها نقش دارد.
اين شركت قادر به طراحي و ساخت برجهاي خنك كننده  صنعتی در انواع مدل های جریان اجباری و طبیعی  با ترکیب هوا-هوا و  هوا –اب  وفق ظرفيت درخواستی مي باشد.

مشخصه هاي فني عمومي:
1-    مناسب برای هوای فرایند حامل غبار .
2-    استفاده از سطوح خنك كننده با كارآيي و بازدهي بيشتر ( با افزایش  ضرایب انتقال حرارت)
3-    مجهز به اسکرو و ایر لاک جهت خروج غبار موجود در هوای فرایند.
4-    مجهز به سیستم تمیز کاری خود کار داخل مبدل حرارتی جهت جلوگیری از کاهش میزان انتقال حرارت.