تهویه معدن

قدمت هوادهی معدن به اندازه قدمت معدنکاری زیرزمینی است. هنگامی که معدنکاران کانی‌ها را از تونل‌ها یا چاه‌ها استخراج می‌کردند، هر چه بیشتر و بیشتر در دل تونل یا چاه جلو می‌رفتند نفوذ جریان هوا کمتر و کمتر می‌شد و بنابراین معدنکاران مجبور بودند اقداماتی را انجام دهند تا در زیر زمین هوای تازه و کافی در دسترس باشد.


یک سیستم هوادهی دارای سه کارکرد است:
•    تامین هوای تازه
•    تهویه هوای مصرف شده و گازهای زیانبار
•    پایین آوردن دما در تونل


در تهویه معدن متناسب با نیاز و شرایط  دو نوع فن ، گریز از مرکز و محوری استفاده میشود.
بدیهی است ، به علت نقش بی بدیل و حیاتی تهویه  ، فن های هوادهی معادن باید از قابلیت کار کرد مطمعن در طی یک دوره قابل پیش بینی برخوردار باشند. تحقق این امر نیازمند طراحی و محاسبه اجزا فن با اتکا به تجربیات گذشته است.

دانلود مرتبط معدن

 فرم سفارش

     دانلود فرم تخصصی اکسل