پالایش هوا و فن

نقش و جایگاه صنعت سیمان  در اقتصاد ملی ایران انچان ژرف و عمیق  است که تصور توسعه اقتصادی و مدرن سازی کشور واجرای طرح‌هایی از قبیل خطوط راه‌آهن، سدها، جاده‌ها، اماکن آموزشی و عمومی متعددی بدون ان محال است.

بدون تردید در صنعت گسترده سیمان  تجهیزات فراوان  و متعدد دخیل در تولید محصول کیفی و اقتصادی میباشد ، که برخی از ان به شرح زیر در حوزه خدمات تخصصی این شرکت است:
بگ فیلتر
سیکلون
فن
بلوئر هوا
روتاری فیدر
روتاری ایر لاک
پنوماتیک کانوایر

دانلود مرتبط سیمان

 فرم سفارش

     دانلود فرم تخصصی اکسل