انتقال و سیلوی غبار

فرایند تولید در صنعت چوب همراه با تولید مقادیر متنابهی غبار و ذرات چوب و فراورده های ان است.، این غبار بنا بر ضرورت های ایمنی و  زیست محیطی  جمع اوری میشود.
از سوی دیگر کارخانه های این صنعت مقادیر زیادی انرژی ،جهت تولید روغن داغ و بخار مصرف میکنند.
لذا غبار های جمع اوری شده در نقاط مختلف توسط پنوماتیک کانوایر به دستگاه غبار سوز منتقل و بخش قابل توجهی از انرژی حرارتی مورد نیاز از این محل تامین میشود.


سیستم پنوماتیک کانوایر جهت انتقال غبار در فواصل تا حدود 5 کیلومتر با ظرفیت های مختلف طراحی و ساخته میشود.
به علت طول زیاد مسیر و غیر قابل دسترس بودن  اتصالات ، طراحی  سیستم باید به وجهی باشد که مشکل تجمع و گیر کردن مواد داخل کانال هرگز واقع نشود.


سیستم انتقال از اجزا زیر تشکیل شده است:
1-    فن.
2-    ایرلاک.
3-    کانال.
4-    سیلوی ذخیره با سیستم  ضد گرفتگی .

دانش مهندسی و تجربیات موفق گذشته در صنعت چوب ، راهگشای این شرکت در ارایه خدمات مطمعن به صنعت کشور است.