خنک کن گاز

خنک کن گاز  در  سیستم پالایش هوا در صنعت فرو الیاژ از تجهیزات ضروری فرایند تولید است.
گاز های داغ خروجی از کوره پس از گذر از یک خنک کن ابگرد با دمای حدود 500 درجه سلسیوس  وارد کولر گاز شده و حرارت ان تا  دمای هوای قابل تحمل به بگ فیلتر (حدود 220 درجه ) کاهش می یابد.
این امر به دو روش محقق میشود:


1- بازیافات انرژی:   با توجه به حجم  و دمای بسیا بالای گاز مورد پالایش ،  یک محاسبه ساده میزان تلفات هنگفت انرژی  و  هزینه های مترتب را نمایان میسازد . بازیافات انرژی در این صنعت  توسط  توربین بخار امری معمول  و از نظر اقتصادی موجه است.
2- اتلاف انرژی: در برج های خنک کن صنعتی که به دو روش جریان اجباری و طبیعی انجام  و متناسب با شرایط انتخاب میشود.


کولر گاز جریان اجباری :
مکانیزم انتقال حرارت در این سیستم جابجایی اجباری بوده و لذا ابعاد ان فشرده و کوچک است.
اين سیستم شامل المان های انتقال حرارت عمودي بوده و به طور معمول به طور موازي در كنار هم قرارمي‏دهند و جريان گاز  داغ حامل غبار از درون المان هاعبور مي‏كند. هوای  خنک محیط توسط فن بر روی المان ها دمیده شده و سبب کاهش دمای گاز میشود.

 

فرصت و تهدید کولر گاز جریان اجباری :
قیمت اقتصادی
ابعاد کوچک
امکان کنترل دما
هزینه راهبری بالا

کولر گاز جریان طبیعی :
مکانیزم انتقال حرارت در این سیستم جابجایی طبیعی و تشعشع  بوده و لذا ابعاد ان بزرگ است.
اين سیستم شامل المان های انتقال حرارت عمودي بوده و به طور معمول المان ها( 8 الی 20 گانه )  به طور موازي  با فواصل مناسب در كنار هم قرارمي‏گیرید. جريان گاز  داغ حامل غبار از درون المان هاعبور مي‏كند. هوای  خنک محیط توسط نیروی شناوری بر روی المان ها جریان یافته و  با کمک تشعشع سبب کاهش دمای گاز میشود.

 

فرصت و تهدید کولر گاز جریان طبیعی :
قیمت بالا
ابعاد بزرگ
عدم امکان کنترل دما
هزینه راهبری بسیار پایین

 

شرکت مهندسی هوا صنعت البرز تجربه منحصر به فرد 15 سال ارایه خدمات تخصصی به صنعت  فرو الیاژ کشور را  در کارنامه داشته و خدمات زیر را ارایه مینماید:

طراحی و محاسبه.
طراحی و ارایه نقشه ها ی ساخت.
ساخت سیستم.
رفع عیوب مریوط به طراحی.
ارتقا و افزایش ظرفیت.
نصب سیستم .

 

دانلود مرتبط فرو الیاژ

 فرم سفارش

     دانلود فرم تخصصی اکسل