فن های صنعتی

به هر دستگاهي كه بتواند از جريان مداوم سيال انرژي بگيرد و يا به آن انرژي بدهد، توربو ماشين گويند.
فن  به توربو ماشینی اطلاق میشود ، که با دریافت انرژی از منبع محرک ( موتور الکتریکی- دیزل و.... )  در طی فرایند تبادل انرژ ی در  ایمپلر ، مومنتوم لازم جهت به جریان واداشتن هوا (گاز) را به ان میدهد.
هواكش قلب تپنده و رکن اساسی سیستم غبار گیر و تهویه صنعتی است، وظيفه هواكش  ( فن) انتقال هوا با دبي حجمي مورد نياز و غلبه بر افت فشار و ارضا ، شرایط سيستمي است كه در آن كار مي‏كند.


در طراحی فن  از دانش اساسی مهندسی مکانیک به خصوص دینامیک و دینامیک شاره های قابل تراکم استفاده میشود.
در  مواردی که هوای گرم یا داغ وارد فن شود  ، کمک از حوزه ترمودینامیک اجتناب ناپذیر است.
طراحی فن به لحاز پیچیدگی های ان در واقع یک کار مهندسی تمام عیار بوده که تمام حوزه های مهندسی مکانیک را درگیر ان است.
طراحی از  دینامیک شاره ها  اغاز شده و با روابط دینامک ،  نیرو ها و تنش ها وارده بر اجزا مورد بررسی قرار میگیرد، انگاه  نوبت به سیستم انتقال قدرت و بیرینگ و سیستم روان کاری ان میرسد.
در انتها نیز سیستم طراحی  شده از منظر ارتعاشات و مود های ان  که مورد تحلیل قرار میگیرد. 


توربو ماشین متناسب با جهت جریان سیال در صنعت در دو دسته عمومی تقسیم میشوند:
محوری ، جریان سیال موازی محور دوران است.
شعاعی ، جریان سیال در راستای شعاع چرخ دوار است.

بدیهی است ، فن ها و  بلوئر های سانترفیوژ نیز زیر مجموعه توربو ماشین های شعاعی است.
طراحی کلیه فن ها ، به صورت سفارشی  و بر اساس  متریال و شرایط اعلامی با توجه به تجربیات موفق گذشته با دانش مهندسی مکانیک و  انالیز ارتعاشات و تنش ها با روش های  ( CFD&FEM)  طراحی میشود.

 

 

دانلود مرتبط فن

 فرم سفارش

     دانلود فرم تخصصی اکسل