اسلاید والو

 شیر کشویی( اسلاید ولو) در سیستم های تخلیه :تهویه ، غبار گیر ، سیلوها و .. به عنوان یک تجهیز کنترلی باز یا بسته کابرد دارد.
اسلاید ولو به طور معمول دارای 3 محرک الکتریک ، پنوماتیک و دستی است.
اسلاید ولو این شرکت برای انواع ظرفیت  وفق سفارش طراحی و ساخته میشود.


 

دانلود مرتبط دمپر ها

 فرم سفارش