ریورس ایر

 غبار روبي به روش ریورس:
بگ فیلتر هایی که مجهز به سیستم پالس جت هستند، جهت فرایند احیا و تمیزکاری کیسه فیلتر ها از هوای فشرده به عنوان منبع انرژی استفاده میشود.
بگ فیلتر پالس جت مقادیر متنابهی هوای فشرده با فشار بالا مصرف میکند، واضح است که تولید هوای فشرده بسیار پر هزینه است.
بگ فیلتر ریورس پاسخی است به این نیاز ، ویژگی مهم  این روش ان است که  برای فرایند احیا کیسه  ها به هوای فشرده نیاز ندارد.
غبار به همراه هوا وارد  فن اصلی  شده  و پس از عبور از فن به  داخل ماژول مربوطه تز ریق میشود .کیسه ها موجود در یک ماژول مفروض پس از مدت زمان خاصی توسط غبار پوشیده خواهند شد و در این زمان فشار ماژول بالا میرود. سنسور اختلاف فشار ، فرمان کیسه ها را صادر می کند .
لذا یا هوا توسط فن ثانویه ( فن ریورس) به درون کیسه ها دمیده شده ( ریورس جت)  و یا  برعکس هوا از داخل کیسه ها مکیده ( ریورس ایر)میشود. حاصل ان شکست کیک غبار و ریزش ان است.
هر از سیستم های یاد شده دارای محدوده کاربرد مخصوص است.
کاربرد در صنایع: سیمان ، فولاد،فرو الیاژ ، چوب ، معدنی ،کاشی ، چینی، پودرهای میکرونیزه، فراوری مواد نظیر ، و ......

شرکت  مهندسی هوا صنعت البرز با توجه به تجربیات گذشته موفق به توسعه و تدوین نرم افزار طراحی بگ فيلتر شده با  توجه به توان مهندسی و تجربیات گذشته  خدمات زیر قابل ارایه است.
1- طراحی و محاسبه
2-  طراحی و ارایه نقشه ها ی ساخت
3- ساخت سیستم
4- رفع عیوب مریوط به طراحی
5- ارتقا و افزایش ظرفیت

دامنه ظرفیت قابل توصیه : از 100.000 الی 1.000.000 متر مکعب برساعت و بالاتر

دانلود مرتبط بگ فیلتر

 فرم سفارش

     دانلود فرم تخصصی اکسل