کولر هوا

برجهاي خنك كن ، در واقع یک مبدل حرارتی گاز به گاز است . در  مواردی دمای هوا برای ورود به بگ فیلتر بالاتر از میزان تحمل کیسه ها و سازه است ،این مبدل حرارتیجهت کاهش دمای هوای حاوی غبار  پیش از بگ فیلتر  به کار میرود .

برجهاي هوا صنعت البرز  با دو نوع سطح تبادل حرارت لوله و اوراق فلزی براساس داده ها  و  نتایج تحقیقات علمی در دانش پیشرفته انتقال حرارت طراحي و ساخته مي شوند .

هر چند با توجه به افزایش هزینه های انرژی ، اتلاف ان در برج خنک کن کاری معقول ومناسب نمیباشد و میبایست سعی شود تا حد امکان از این انرژی به نحوی استفاده شود.

اما با توجه به فراگیر شدن بگ فیلتر به عنوان غبار گیر ،  برج خنک کن  همچنان به عنوان یک  تجهیز اساسی در فرایندها نقش دارد.

اين شركت قادر به طراحي و ساخت برجهاي خنك كننده  صنعتی وفق ظرفیت درخواستی در انواع مدل  های جریان اجباری و طبیعی  (forced draft & natural draft ) با بالاترين كارآيي و بازدهي مي باشد.

 در روش جریان اجباری ، هوای محیط توسط فن ، به سطوح انتقال حرارت دمیده شده و مکانیزم غالب انتقال انرژی روش جابجایی است.

در روش جریان طبیعی ، هوای محیط توسط نیروهای شناوری با سطوح انتقال حرارت برخورد کرده  و مکانیزم غالب انتقال انرژی روش تابشی است.

در مجموع روش جریان اجباری : کم حجم ،قابل کنترل و دارای حداقل تاثیر از محیط است.

      مشخصه هاي فني عمومي:

1-      مناسب برای هوای فرایند حامل غبار .

2-        استفاده از سطوح خنك كننده لوله یا صفحه.

3-        مجهز به اسکرو و ایر لاک جهت خروج غبار موجود در هوای فرایند.

4-       مجهز به سیستم تمیز کاری خود کار داخل مبدل حرارتی جهت جلوگیری از کاهش میزان انتقال حرارت.

 

 

دانلود مرتبط گاز کولر

 فرم سفارش

     دانلود فرم تخصصی اکسل