گراویتی ایرلاک

گراویتی ایر لاک: در واقع قاطع و مرز بین دو ناحیه کم فشار و پر فشار میباشد.


گراویتی ایر لاک یا ایر لاک ثقلی ، یک تجهیز اقتصادی بدون محرک خارجی و حداقل قطعات متحرک بوده و چنانچه از نام ان پیدا است ، این دستگاه بر اساس وزن کار میکند.


این تجهیز بدون محدودیت در ظرفیت و متریال ساخته شده و برای صنایع مختلف کاربرد های متنوعی در نقش: فیدر جرمی و تخلیه غبار از غبارگیر ها دارد.

 

دانلود مرتبط روتاری ایرلاک

 فرم سفارش

     دانلود فرم تخصصی اکسل