اسکرو صنعتی

اسکرو یکی از انواع سیستم های انتقال مواد می باشد. این سیستم توانایی حمل طیف وسیعی از مواد با سیالیت نسبتاً بالا را دارا می باشد.
سیالیت  ،  به درجه آزادی ذرات مجزای ماده جهت حرکت برروی یکدیگر اطلاق می شود.
مارپیچ اسکرو  بر روی شفت مرکزی آن ثابت شده ، در بدنه آن  بر روی دو برینگ می چرخد.
لذا اسکرو همانند یک تیر دو سر گیردار بوده و در طراحی سعی میشود میزان کمانش شفت مرکزی به وجهی باشد که تیغه ها به   بدنه برخورد نکند.


طی این عمل مواد در امتداد کف و کناره ها فشرده شده و در فضاهای خالی مابین مارپیچ و بدنه به حرکت در می آیند. این امر باعث لغزیدن ذرات مواد برروی یکدیگر  و حرکت  در راستای پیچش می شود.
بدنه اسکرو  در دو مدل U و لوله ای و با قطر های مختلف طراحی می شوند. قطر لوله اصلی و گام پره ها تابعی از ظرفیت می باشد. سیستم یاتاقان بندی و انتقال قدرت کاملاً در مقابل غبار عایق بندی می باشد که همین مسئله باعث افزایش عمر یاتاقان بندی می گردد .

 

شرکت مهندسی هوا صنعت البرز دارای توان طراحی و ساخت انواع سیستمهای اسکرو کانوایر از ظرفیت1  الی 30 تن بر ساعت در فواصل مختلف  میباشد.

کاربرد این سیستم:
جابجایی مواد اولیه پودر در کارخانه

 

برخی مواد قابل انتقال توسط اسکرو کانوایر عبارتند از:

ABS Compound
Feldspar
Phenolic Resin
Ferrite Powders
Phosphates
Activated Carbon
Fertilisers
Pigments
Adipic Acid
Fly Ash
Polymers
Alumina
Fumed Silica
Potash
Aluminium Oxide
Gilsonite
Pumice
Gluten Meal
PVC Powder
Aspirin Powders
Gypsum
Quartz Dust
Borax
Hydrol
Sawdust
Iron Oxide
Silica Flour
Calcium Carbonate
Kaolin Clay
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

محصولات مرتبط اسکرو کانوایر

دانلود مرتبط اسکرو

 فرم سفارش

     دانلود فرم تخصصی اکسل