انتقال مواد

سیستم های انتقال مواد پودری و گرانول کاربرد های  بسیار متنوعی در جابجایی مواد اولیه یا محصول نهایی در کارخانه ها و مزارع دارند.
از بین روش های متنوع انتقال مواد دو روش انتقال مواد با هوا (پنوماتیک کانوایر) و اسکرو کانوایر در حوزه تخصص این شرکت است.

هر یک سیستم های یاد شده فرصت و تهدید مختص خود را دارد .
برای مثال پنوماتیک کانوایر مزایایی زیادی دارد. اما مصرف انرژی ان بالاتر از دیگر روش ها بوده و لذا ، فقط در مواردی که فاصله  بین دو نقطه انتقال طولانی و یا با تغییر مسیر بوده قابل توصیه است.