پکینگ اسکرابر

هوای صنعتي داراي الا ینده های هستند كه به دلايل زيست محيطي بايد از ان حذف شوند. اكثر آلودگي‏هاي شيميايي گازي، اگر جمع‏آوري شوند از نظر اقتصادي و زيست محيطي بسيار حائز اهميت مي‏باشند و مي‏توانند به عنوان منبع اصلي مواد خام به منظور توليد ديگر اقلام به كار روند. انحلال‎پذيري گاز در مايع  نقش عمده‏اي در فرآيند تصفيه برعهده دارد چون علاوه بر اجسام جامد و مايع، گازها نيز در تماس با مايع به صورت محلول در مي‌آيند. مقدار گازي كه در يك مايع حل مي‏شود به خواص گاز و مايع و نيز به شرايط انحلال، وابسته است.

اصول كار اسکرابر پر شده متكي بر اصول زير است:  روش مناسب براي جذب ناخالصي‏هاي شيميايي گازي شستشوي هوا به وسيله مايعات (جذب سطحي به وسيله مايعات) است.


شيوه جذب سطحي به وسيله مايعات در صنعت بسيار مورد استفاده قرارمي‏گيرد. در اين روش لازم است كه از يك سو سطح تماس كافي برای تبادل جرم بين گاز و مايع ايجاد شود (این وظیفه بر عهده پکینگ است) و از سوي ديگر سيالي مناسب انتخاب شود كه ظرفيت آن براي جذب جزء مورد نظر كافي و نسبت به اجزاي ديگر گاز بي‏اثر باشد.
هوای حامل گاز وارد  دستگاه مي‌شود. در این حال مایع شستشو دهنده مناسب بر روی ان پاشیده میشود و مخلوط گاز و هوا با عبور از پکینگها فرصت انجام واکنش را می یابد.

این  تجهیز با طراحی یک الی سه مرحله ای در صنایع زیر کار برد دارد:

 دارو سازی
شیمیایی
فراوری مواد معدنی