روتاری ایرلاک نفت،گاز و پتروشیمی

ایرلاک  ، در واقع قاطع و مرز بین دو ناحیه کم فشار و پر فشار میباشد.
ایر لاک به دو گروه اصلی روتاری ایر لاک و گراویتی قابل تقسیم است.


روتاری ایر لاک :
روتاری ایر لاک داری  اسامی مختلفی همچون شیر ستاره ای، شیر پروانه ای، روتاری فیدر میباشد.
این تجهیز در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی  کاربرد های متنوعی در نقش: فیدر حجمی ، انتقال پنوماتیک مواد و تخلیه غبار از غبارگیر ها دارد.
شرکت مهندسی هوا صنعت البرز ،تجربه طراحی و ساخت ایرلاک های صنعتی  بنابر درخواست با انواع ظرفیت و متریال تا فشار یک بار ( 100.000 پاسکال) و دمای کاری 250 درجه سلسیوس  در کارنامه دارد.
محرک روتاری ایر لاک به طور معمول یک موتور الکترو گیرباکس بوده و انتقال قدرت با یکی از مکانیزم های ( مستقیم،کوپلینگ و زنجیر) محقق میشود.

 

 

دانلود مرتبط صنعت نفت

 فرم سفارش

     دانلود فرم تخصصی اکسل