صنعت نفت ،گاز و پتروشیمی

ایران دارای منابع عظیم و بی نظیر نفت و گاز است . صنایع راهبردی نفت، گاز و پتروشیمی از منظر اقتصادی و سیاسی از صنایع حساس کشور محسوب می شوند ،  که نیاز های فراوانی در زمینه انتقال و فشرده سازی سیالات گازی در فشار متوسط  را دارا می باشند.
شرکت مهندسی هوا صنعت البرز با تلیق دانش مکانیک و تجربه  توان ارایه خدمات در زمینه  طراحی و ساخت انواع فن و بلوئر هوا ( سانتر فیوژ )  سفارشی برای صنعت نفت را دارا بوده و نیاز این صنایع را در زمینه های یاد شده مرتفع می نماید

دانلود مرتبط صنعت نفت

 فرم سفارش

     دانلود فرم تخصصی اکسل